Theo Hettema

Theologie, hermeneutiek, spiritualiteit   

Theology, hermeneutics, spirituality

Klik op de menubalk hiernaast voor:

· Publications in English on hermeneutics, hermeneutical theology,
Biblical theology, spirituality, philosophy of Ricoeur

· Publicaties en lezingen over hermeneutiek, hermeneutische theologie,
Bijbelse theologie, spiritualiteit, filosofie van Ricoeur

· Onderwijs: colleges en lezingen.

· Kerk en theologie: lezingen en teksten voor gemeentetoerusting

· Links

· Curriculum Vitae

· Contactinfo

Onregelmatig op mijn website een tekst of activiteit in de schijnwerpers.

Een column over pelgrimeren (2016).

Een academisch artikel over de filosoof Richard Kearney en het spirituele begrip ‘onderscheiding der geesten’ (2015): When the thin small voice whispers. Richard Kearney’s Anatheism and the postsecular discernment of spirits .

Kerk en internet: over de gemeente en haar wereldwijde wezen (2014)

Vorige schijnwerpers:

Een academisch artikel van mijn hand over autonomie en kwetsbaarheid bij de filosoof Ricoeur en in de zorgethiek: Autonomy and Vulnerability (2014).

Een column over de Passion in Groningen: Zuivering (2014).

Een artikel over Stilte en de muziek van John Cage (2013).