Nederlandstalige theologische publicaties

Voor wetenschappelijke publicaties in het Engels zie de pagina Publications in de menubalk.
Voor kerkelijke en popularisende artikelen zie
Kerk en theologie.
Zie ook het overzicht van al mijn
publicaties.

Nieuwste teksten:

 

Over spiritualiteit in de moderne cultuur en over spirituele theologie

· een artikel over Stilte en de muziek van John Cage (2013).

· Nieuwe wegen. Een artikel over Bijbelinterpretatie en spirituele hermeneutiek (2011).

· Charles Taylor: figuren van spiritualiteit (2010). 
Spiritualiteit en geestelijke verzorging: twee werelden?  (2009)

· Psalmen zingen in de nacht. Over de spiritualiteit van de psalmen en de omgang met het kwaad’ (2009)

· En dat gaat zo maar door… Over de werking van de Geest in de cultuur (2008)

· Spiritualiteit  – schets van een theologie (2007)

· Tussen theologische rede en belijdenis. Philosophia perennis en de conditie van filosofische spiritualiteit (2001)

 

Over religieuze polemiek, religie en geweld

· Godentwist. Een recensie over twee boeken van Paul Cliteur en Marc de Kesel over het verband tussen monotheïsme en geweld (2011)

· God, terreur, geweld. Bespreking van twee boeken van H. Achterhuis en V. Küster.(2009)

· Over: Sacraal geweld, van J.-P. Wils (2006)

· Theologisch spreken tegen het geweld (2004)

 

Over theologie en hermeneutiek

· J.H. Gunning Jr. over het Avondmaal. Theologisch artikel over J.h. Gunning Jr.’s opvatting van de sacramenten (2017)

· Verse theologie: Sarah Coakley (2017)

· Open en bloot: als de Geest tevoorschijn komt (2017)

· Richard Kearney: God opnieuw (2016)

· Het immanente te boven? Charles Taylor en de evangelische theologie (2016)

· Een recensie over de Christelijke dogmatiek van G. v.d. Brink en C. v.d. Kooi (2013).

· Een boekbespreking over Christiane Berkvens-Stevelinck, Erfenis Europa (2012).

· Boekbespreking van A. van de Beek, Lichaam en Geest van Christus (2012).

· Verlichte geesten, een bespreking van twee boeken over de Verlichting door Hannemieke Stamperius en Leen den Besten (2012).

· Recht van boven: een recensie uit 2011 over de eschatologie van A. v.d. Beek, God doet recht (2008). 

· Hoe en waarom. Recensie over twee boeken over het kwaad door Bert van Veluw en praktische theologen uit het justitiepastoraat (2011).

· Een recensie over Het gebod van de hoop van C. Constandse. Over de theologie van F.W. Marquardt (2010).

· God onderbreekt de geschiedenis – recensie over een boek van L. Boeve (2010)

· Twee dwarse heren – recensie over E. Meijering en F. Nijssen (2010).

· De uitdaging van J.H. Gunning Jr.: over belevingscultuur, zelfverloochening en het leven als sacrament (apr. 2007)

· Delen in Gods wijsheid. John Milbank en de Radical Orthodoxy als nieuwe oriëntatie in de theologie (2006)

· Theologie van het kwaad (2006)

· De kunst van de theologie. Over: Stephan van Erp, The Art of Theology (2005)

· De viervoudige schriftzin: passage of slotzin? (2004)

 

Over Ricoeur

· Autonomie en kwetsbaarheid bij de filosoof Ricoeur en in de zorgethiek: Autonomy and Vulnerability (2014).

· een artikel bij het afscheid van prof. Marius van Leeuwen over van Leeuwens dissertatie over de filosoof Paul Ricoeur: Het verlangen geboren (2012).

· Alsoelanghe. Een artikel over liefde en recht in poëtische taal, verbonden aan de hermeneutiek van Ricoeur (2011).

· De identiteit van de school – meer dan een verhaal. Paul Ricoeur over verhaal en identiteit. (2009)

· Op de knieën. Over bekering en menselijk kunnen bij Jan Siebelink en Paul Ricoeur  (2009)

· Ricoeur en de Bijbelse hermeneutiek: werkwoorden van geloven (2007)

· Filosofie van de menselijke maat. De erfenis van Paul Ricoeur (2005)

· Het meervoud van de Naam. Paul Ricoeur en het spreken over God vanuit Exodus 3,14 (2001)

· De hermeneutiek van Ricoeur: interpreteren aan de grenzen van het subject (1997)

 

Over missionaire theologie en gemeenteopbouw

· Recensie van Noort en Paas, Sharing Good News. Handbook on Evangelism in Europe (2017)

· De missionaire gemeente: blijvend binnenste buiten? Een vergelijking tussen Hoekendijk en de Emerging Churches (2010).

 

Varia

· Kerkasiel: profetische liturgie en de kerk van de toekomst. Een theologische doordenking van het kerkasiel van Bethel (2020).

· Lachen en geween. Maandenlang vieren in de Haagse Bethelkapel, artikel over de liturgie van het kerkasiel, verschenen in het blad Laetare (2019).

· God is terug: lezing bij het programma van de Nacht van de theologie, oktober 2018.

· Spanningsvelden voor de predikant (in opleiding) (2017)

· Tuinman, bouwer, herder: theologie studeren in drie beelden. (2010)

· Voor alle duidelijkheid: over ambtstheologie in de PKN (2006)

· Desiree Berendsen en Theo Hettema (red.), Met passie. Jong, theoloog en predikant: 13 portretten (Kampen: Kok, 2004). (Alleen antiquarisch nog te krijgen.)

· Theologische burnout; diagnose en behandeling (2002)

 

 

Theo Hettema

Theologie, hermeneutiek, spiritualiteit   

Theology, hermeneutics, spirituality